top of page

Comunități din România frumoase și sustenabile ca un câmp de flori 

Orașe cu Certificare "Comunitate Sustenabilă":
Vama Buzăului, Iași, Alba Iulia, Cluj-Napoca și Turda

Ce este European Energy Award - Comunitate Sustenabilă?
Care sunt beneficiile programului pentru comunitatea ta?
Ce suport financiar este disponibil pentru a ajuta comunitatea ta să acționeze?

“European Energy Award - Comunitate Sustenabilă" este o schemă de certificare recunoscută de Uniunea Europeană pentru a sprijini punerea în aplicare a "Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă" solicitate semnatarilor Pactului Primarilor pentru climă și energie. Programul este un instrument foarte util pentru a ajuta orașele din România să planifice și să ia măsuri pentru a îmbunătăți performanța lor durabilă.

Asociația non-profit "Romania Green Building Council" (RoGBC) a fost selectată printr-un proces competitiv de concurs organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și  Fondurilor Europene împreună cu Forumul European Energy Award pentru implementarea programului în România.   

Unele dintre principalele beneficii pentru orașe includ:

 

 • Un instrument de gestionare orientat spre rezultate, care promovează progresul în ceea ce privește politicile pentru energie și climă, conducănd la o mai bună calitate a vieții pentru cetățeni

 • Creșterea calității managementului prin suportul de la experți externi în domeniul energiei și sustenabilității

 • Acces la o colecție de instrumente naționale de sprijin

 • Măsuri și acțiuni care conduc la investiții la nivel local și la scăderea dependenței de resurse externe

 • Vizibilitate crescută prin rezultate certificate pentru cetățeni și comunitatea de afaceri

 • Demonstrarea progresului în implementarea politicilor naționale și europene.

Elveția cofinanțează acest proiect printr-o subvenție reprezentând contribuția elvețiană la Uniunea Europeană extinsă.

  

"Fondul de Acțiune pentru Energie Durabilă" recent lansat oferă sprijin financiar pentru orașele selectate interesate de aderarea la program. Sunt disponibile fonduri pentru costurile de certificare, recertificăre și audituri intermediare, dezvoltarea și/sau îmbunătățirea unui “Plan de Acțiune privind Energia Durabilă” și acțiuni conexe pentru îmbunătățirea performanței durabile și a calității vieții comunităților.

 www.swiss-contribution.ro 

 www.swiss-contribution.ch/romania

European Energy Award - Comunitate Sustenabilă - Oraș Pilot Cluj-Napoca

programul

Clădirile primăriei & Infrastructură

Management energetic, eficienţa clădirlilor

Managementul energiei şi al apei

 • Standarde pentru construcţia şi managementul clădirilor publice

 • Analiză energetică iniţială, consideraţii

 • Analize, optimizarea operării

 • Conceptul de renovare

 • Construcţii noi sau renovări exemplare

Ţinte cantitative pentru energie, eficienţă şi impact asupra climei

 • Energii regenerabile - încălzire

 • Energii regenerabile - electricitate

 • Eficienţa energetică - încălzire

 • Eficienţa energetică - electricitate

 • Emisii CO2 şi gaze cu efect de seră

Măsuri speciale

 • Iluminat public

 • Eficienţa utilizării apei

Comunicare, cooperare

Informare, promovare, subvenții

Cooperare şi comunicare cu industria, mediul de afaceri şi comerţ

 • Program de eficienţă energetică cu industria, firmele, comercianţii şi prestatorii de servicii

 • Investitori profesionali

 • Dezvoltarea de afaceri locale şi sustenabile

 • Păduri şi agricultură

Comunicare şi cooperare cu rezidenţii şi multiplicatorii locali

 • Grupuri de lucru, participare

 • Consumatori, chiriaşi

 • Şcoli, grădiniţe

 • Partide politice, ONGuri, biserici

Suport pentru activităţile private

 • Centru de informare pentru energie, mobilitate, ecologie

 • Proiect pilot

 • Sprijin financiar

Dezvoltare comunală, planificare

Politici energetice, reglementări de urbanism

 

Concepte, strategie

 • Strategia climatică la nivel municipal, perspective energetice

 • Balanţă, sisteme de indicatori

 • ​Protecţia climatului şi conceptul energetic

 • Evaluarea efectelor modificărilor climatice; evaluarea impactului asupra modificării climatice

 • Conceptul pentru deşeuri

Planificarea dezvoltării municipale

 • Planificarea energetică

 • Mobilitate şi planificarea traficului

Obligaţiile proprietarilor de terenuri

 • Instrumente obligatorii pentru proprietarii de terenuri

 • Dezvoltare urbană şi rurală inovatoare

Autorizaţiile de construcţii şi monitorizarea

 • Analiza aprobărilor pentru construcţii şi monitorizarea

 • Consultare privind aspectele energetice şi de protecţie climatică în procesele de construcţii

Fiind un sistem de management și certificare a calității pentru orașele implicate în politici durabile în domeniul energiei, al climei și al transporturilor, Premiul European pentru Energie este împărțit în șase domenii care abordează:dezvoltarea comunală și planificarea geografică, clădirile primăriei și infrastructura, furnizarea de energie și apă, gestiunea deșeurilor, mobilitatea, organzarea internă și comunicarea externă.

 

Aceste șase domenii cuprind sub-secțiunile enumerate aici și reprezintă, în total, 79 de criterii care pot fi evaluate sistematic, revizuite în mod continuu, acțiunile planificate și progresele urmărite.

 

Procesul interdisciplinar rezultat și procesul de implementare, combinate cu o rețea de expertiză paneuropeană, asigură că orașele vor reuși să îmbunătățească calitatea vieții, competitivitatea și performanța lor durabilă

Electricitate, termoficare, apă, tratarea deşeurilor

Strategia corporatistă a furnizorilor de energie

 • Strategia corporatistă a furnizorilor de energie

 • Finanţarea eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile

Produse, preţuri, informaţii pentru consumatori

 • Gama de produse şi servicii

 • Vânzarea de electricitate din surse regenerabile

 • Influenţa asupra comportamentului şi consumului clienţilor

Producţia locală de energie

 • Căldura din deşeurile industriale

 • Încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie

 • Electricitate din surse regenerabile de energie

 • Cogenerare şi căldură/răcire din deşeuri, din producţia de energie

Eficienţa energetică - alimentarea cu apă

 • Analiza şi evaluarea iniţială a eficienţei energetice

 • Utilizarea eficientă a apei

Eficienţa energetică - tratarea apelor uzate

 • Analiza şi evaluarea iniţială a eficienţei energetice

 • Utilizarea externă a căldurii din deşeuri

 • Utilizarea gazelor din canalizare

 • Managementul apelor pluviale

Energia din deşeuri

 • Utilizarea energetică a deşeurilor

 • Utilizarea energetică a deşeurilor organice

 • Utilizarea energetică a gazului din gropile de gunoi

Furnizare, deşeuri
Organizarea internă

Politici. Echipa. Responsabilitati. Control

Structuri interne

 • Resurse umane, organizare

 • Comitetul

Procese interne

 • Integrarea personalului

 • Analiza performanţei şi planificarea anuală

 • Instruire ulterioară

 • Achiziţii

Finanţe

 • Buget pentru politica energetică în cadrul activităţii municipalităţii

Transport, public, management parcări, piste biclete

Mobilitatea în cadrul administraţiei

 • Promovarea conştientizării mobilităţii în cadrul administraţiei

 • Vehiculele municipalităţii

Calmarea traficului, parcări

 • Managementul spaţiilor de parcare

 • Principalele rute de transport

 • Reducerea vitezei şi designul mai atractiv al spaţiilor publice

 • Sisteme municipale de alimentare

Mobilitate nemotorizată

 • Reţea de trotuare, semnalizare

 • Reţea de rute pentru biciclete, semnalizare

 • Spaţii pentru parcare

Transportul public

 • Calitatea transportului public disponibil

 • Prioritatea transportului public

 • Mobilitate multi-modală

Marketingul mobilităţii

 • Marketing mobilităţii în cadrul municipalităţii

 • Standarde model pentru mobilitate

Mobilitate
Product
About

strategia de comunicare

Reading documents, closeup.jpg

Documente

din strategia de comunicare

Prezentare

ROEEA

Business

ROEEA

Twinning

ROEEA

Sumar

ROEEA

Brosura

ROEEA

Guidelines

ROEEA

Positive female students watching traini

Webinar

Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
web developer designing a newsletter. Al

Newsletter #1

Newsletter #3

Newsletter #2

Anunt Eveniment #1

Anunt Eveniment #2

Newsletters

Featured
documente

INFO: European Energy Award -         Comunitate Sustenabilâ

Exemplu de HCL pentru a adopta European Energy Award - Comunitate Sustenabilâ

Declaraţie Angajament de Membru ROEEA

Atestat Agentia Executiva ROEEA

Declaratie calcul cotizatie ROEEA

contactați-ne

Dacă reprezentați o municipalitate vă rugăm să completați detaliile de mai jos pentru a ne contacta și a afla cum vă putem ajuta să transformați comunitatea dumneavoastră într-una frumoasă și sustenabilă.

Thanks! Message sent.

Contact
Demo
bottom of page